Tots els medis de transport contaminen, això és una realitat. Durant molts d'anys s'ha advertit de què la contaminació atmosfèrica és perillosa per a les nostres ciutats, pobles i un greu problema per a la salut pública.

L'Agència Europea del Medi Ambient va publicar un informe on s'afirmava que la contaminació atmosfèrica és el principal risc per a la salut europea, que redueix l'esperança de vida i contribueix a l'aparició de malalties cardíaques i respiratòries que poden provocar al seu torn càncer. A més té un important efecte econòmic per a la societat. S'estima al voltant de 500 000 morts prematures al 2014 associades a la contaminació atmosfèrica arreu els estats europeus.

Els principals contaminants dels motors d'explosió són el CO, NOx i les partícules que desprenen. Malgrat els fets, molta gent afirma que les motocicletes contaminen menys que els cotxes perquè tenen un motor de menor cilindrada i consumeixen menys combustible per km recorregut, però això no és així. Associam a les motocicletes a avantatges com estalvi de temps i en el consum de benzina però l'argument definitiu per demostrar que les motocicletes contaminen més és que els motors s'escalfen més ràpid que al seu torn provoca l'emissió de òxids de nitrogen.

No obstant això, els altres estudis realitzats demostren que la motocicleta també pot contribuir a reduir les emissions contaminants del tràfic.

Pel que fa a la contaminació al camp, motocicletes de trial, les denominades Enduro o els quads causen una contaminació acústica notable i l'erosió del terreny.

Principals factors contaminació acústica a les ciutats