La finalitat d'aquesta web és saber el que estem fent amb el medi ambient utilitzant l'exemple de la motocicleta com a referència ja que està a les nostres mans controlar la contaminació acústica i fomentar l'us del transport públic a través d'una política ecologista o també anar a llocs a peu i en bicicleta. Al seu torn, el tema tractat a la web l'associam amb l'assignatura de Geografia perquè hem estat estudiant el medi que ens envolta.